გიორგი გაბუნია ჯობია თუ ირაკლი ჩიხლაძე?

    გაბუნია ჯობია თუ ჩიხლაძე?