გრიგოლია ჯობია თუ ნოდარ მელაძე?

გრიგოლია ჯობია თუ ნოდარ მელაძე?