ხოშტარია ჯობია თუ ტურძელაძე?

ვაკეში ელენე ხოშტარია ჯობია თუ ნოდარ ტურძელაძე?