ჯობია თუ არა, რომ არჩევნები თავიდან ჩატარდეს?

ჯობია თუ არა, რომ არჩევნები თავიდან ჩატარდეს?
Facebook Comments