ანი მიროტაძე ჯობია თუ პაატა კვიჟინაძე?

    ანი მიროტაძე ჯობია თუ პაატა კვიჟინაძე?

    ანი მიროტაძე
    987 ხმა 50.88%
    პაატა კვიჟინაძე
    953 ხმა 49.12%