ბოზბაში ჯობია თუ ჩიხირთმა?

    ბოზბაში ჯობია თუ ჩიხირთმა?