გედავან ფოფხაძე ჯობია თუ სპარტაკი?

    გედავან ფოფხაძე ჯობია თუ სპარტაკი?