გედავან ფოფხაძე ჯობია თუ სპარტაკი?

გედავან ფოფხაძე ჯობია თუ სპარტაკი?