გრიგოლია ჯობია თუ ნოდარ მელაძე?

    გრიგოლია ჯობია თუ ნოდარ მელაძე?