დასვნება ზღვაზე ჯობია თუ მთაში?

    დასვნება ზღვაზე ჯობია თუ მთაში?