დღევანდელი კვერცხი ჯობია თუ ხვალინდელი ქათამი?

    დღევანდელი კვერცხი ჯობია თუ ხვალინდელი ქათამი?