ხოშტარია ჯობია თუ ტურძელაძე?

    ვაკეში ელენე ხოშტარია ჯობია თუ ნოდარ ტურძელაძე?