ვოლსკი ჯობია თუ ჯაფარა?

    ვოლსკი ჯობია თუ ჯაფარა?