ინტერპრესსნიუსი ჯობია პრაიმთამი თუ On.ge?

    ინტერპრესნიუსი ჯობია პრაიმთაიმი თუ On.ge?