კურიერი ჯობია ქრონიკა, მთავარი თუ პირველები?

    კურიერი ჯობია ქრონიკა, მთავარი თუ პირველები?