მთავარი ჯობია თუ იმედი?

    მთავარი ჯობია თუ იმედი?