ნაბეღლავი ჯობია თუ ბორჯომი?

    ნაბეღლავი ჯობია თუ ბორჯომი?