ნანუკა ჯობია თუ გივი ჭიჭინაძე?

    ნანუკა ჯობია თუ გივი ჭიჭინაძე?