ჟურნალისტი ნანუკა ჯობია თუ პოლიტიკოსი ნანუკა?

    ჟურნალისტი ნანუკა ჯობია თუ პოლიტიკოსი ნანუკა?