რომელი ნოდარი ჯობია?

    მთავარის ნოდარი ჯობია თუ რუსთავი 2-ის ნოდარი ?