რუსთავი 2 ჯობია თუ მთავარი?

    რუსთავი 2 ჯობია თუ მთავარი?