ჯაფარა ჯობია თუ პოლის ჯოხი?

    ჯაფარა ჯობია თუ პოლის ჯოხი?