დღევანდელი კვერცხი ჯობია თუ ხვალინდელი ქათამი?

დღევანდელი კვერცხი ჯობია თუ ხვალინდელი ქათამი?

Facebook Comments